Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Fundraising Spotlights #25 | Các quỹ hoạt động tích cực, số tiền đầu tư tăng cao

TOP 10 thương vụ đầu tư trong tuần 30/2021 cho thấy các quỹ đầu tư đang hoạt động tích cực, số tiền đầu tư vào các dự án cũng tăng cao.
Published Aug 04 2021
Updated Jul 05 2023
9 min read
Amber media

Related Posts