Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Nối tiếp FTX sụp đổ: Genesis Trading và nguy cơ phá sản

Sau sự cố FTX phá sản, Genesis - một trong những cái tên lớn trong mảng lending đột nhiên ngừng cho phép rút tiền và có nguy cơ phá sản. Bài viết cung cấp thêm thông tin về sự kiện này.
Amber avatar
vinhvo
12 min read
Published Nov 24 2022
Updated Feb 05 2023
Amber media