Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Digital Currency Group (DCG) là gì? Xu hướng đầu tư của quỹ DCG (2022)

Digital Currency Group là quỹ đầu tư được thành lập từ 2015. Vậy Portfolio của DCG gồm những dự án nào? Phong cách đầu tư của DCG ra sao?
Amber avatar
hieunguyen
21 min read
Published Mar 19 2022
Updated Feb 05 2023
Amber media