Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

GHST - Token NFT đầu tiên được niêm yết trên Aave Protocol

Một sự kiện niêm yết lịch sử dành cho Aavegotchi cũng như Aave, đánh dấu việc lần đầu tiên hoạt động quản trị cross-chain của Aave được tận dụng tối đa. Chi tiết trong bài viết sau.
Amber avatar
jesse
3 min read
Published Feb 14 2022
Updated Jul 14 2023
Amber media