Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Giải mã Liquid Staking, Restaking và Liquid Restaking | Community Call

Liquid Staking, Restaking và Liquid Restaking chiếm đến 77% TVL của toàn bộ thị trường và con số này không ngừng tăng trưởng khi xu hướng Proof of Stake blockchain lên ngôi. Vậy cơ hội của nhà đầu tư nằm ở đâu?
Amber avatar
Jack Vĩ
1 min read
Published Apr 01 2024
Updated Apr 01 2024
Amber media

Tính đến tháng 4/2024, TVL của thị trường DeFi là 98 tỷ đô, trong đó mảng:

Liquid Staking chiếm 56 tỷ USD
Restaking chiếm 12 tỷ USD
Liquid Restaking chiếm 8 tỷ USD

Điều này đồng nghĩa mảng Liquid Staking, Restaking và Liquid Restaking chiếm đến 77% TVL của toàn bộ thị trường và con số này không ngừng tăng trưởng khi xu hướng Proof of Stake blockchain lên ngôi.

Nhưng những khái niệm xoay quanh thuật ngữ này vẫn khiến nhiều bạn nhầm lẫn.

advertising
Liquid Staking/Restaking Finance

Vì vậy, trong buổi livetream phía trên, Coin98 Insights sẽ cùng các bạn giải đáp cũng như chia sẻ thêm cơ hội lợi nhuận nếu như các bạn đang hold ETH!