Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Giới thiệu MidasDollar (MDS, MDO)

Midas Dollar là giao thức DeFi hỗn hợp bao gồm 3 token: MDO, Midas Dollar Shares và Midas Dollar Bond.
Published Feb 23 2021
Updated Jul 09 2023
8 min read
Amber media

Related Posts