Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mapping out layer 2 ecosystems - Tổng quan về hệ sinh thái các layer 2

Mapping out layer 2 ecosystems - Bản vẽ để nắm rõ các dự án đang được phát triển trên các layer 2.
Published Mar 21 2021
Updated Jun 05 2023
23 min read
Amber media