Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

The Graph hợp tác Polygon (Matic) để tiếp cận các giải pháp Layer 2

Thông báo về sự hợp tác giữa Polygon (Matic) và The Graph, đồng thời phân tích lợi ích cho việc đầu tư từ mối quan hệ này.
Amber avatar
cryptolover994
Published Mar 09 2021
Updated Aug 01 2022
11 min read
Amber media

Related Posts