Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NearPAD (PAD) là gì? Toàn tập về tiền điện tử PAD

NearPAD là gì? NearPAD là IDO Platform trên Near Protocol, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cộng đồng của dự án bằng việc mở bán token.
Published May 23 2021
Updated Aug 01 2022
4 min read
Amber media