Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bitcoin sập thì làm gì nếu tôi chỉ và chỉ muốn hold BTC Bitcoin?

Bài viết là những quan sát & research của mình thời gian vừa rồi. Nhất là sự phục hồi của cả thị trường từ sau cú dump tới nay.
Published Jan 23 2021
Updated Jun 05 2023
11 min read
Amber media