Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

On The Mic #06: Money Flow (Part 1) - Dòng tiền trong vĩ mô

Dòng tiền đang ở hệ sinh thái nào? Dòng tiền tiếp theo sẽ đổ về đâu? Làm thế nào để nhận biết dòng tiền sẽ đổ vào hệ sinh thái nào?
Amber avatar
Viet
Published May 01 2021
Updated Aug 30 2023
15 min read
Amber media

Related Posts