Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

On The Mic #07 | Money Flow (Part 02) - Dòng tiền trong vi mô

Dòng tiền trong vi mô crypto là gì? Các layers mà dòng tiền sẽ chảy qua? Dấu hiệu nhận biết dòng tiền đang chảy qua?
Amber avatar
Viet
Published May 16 2021
Updated Jul 11 2023
20 min read
Amber media

Related Posts