Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Huckleberry (FINN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử FINN Token

Huckleberry là một AMM DEX cross-chain được xây dựng trên hệ sinh thái Moonriver. AMM DEX này có những tính năng gì? Cách hoạt động ra sao? Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về FINN token tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published Dec 26 2021
Updated Jul 18 2023
Amber media