Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn chạy node Aptos và cơ hội nhận Retroactive

Một trong những Layer-1 nổi bật gần đây là Aptos giới thiệu chương trình chạy node nhận thưởng. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách chạy node cho Aptos.
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Jun 17 2022
Updated Oct 19 2022
Amber media