Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia launchpad Pyra Aliens trên Dagora NFT Marketplace

Ngày 28/03/2023, Pyra Aliens - bộ sưu tập NFT đầu tiên đã được triển khai trên launchpad của Dagora Marketplace NFT. Làm thế nào để tham gia launchpad? Tìm hiểu chi tiết về bộ sưu tập thú vị này cùng cơ chế mint NFT độc đáo trên Dagora!
Amber avatar
hangduong
5 min read
Published Mar 28 2023
Updated Aug 28 2023
Amber media