Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Zora NFT Marketplace chi tiết

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng các tính năng trên Zora NFT Marketplace: mint NFT, tạo NFT đơn và NFT Collectibles... một cách chi tiết.
Amber avatar
vytran
7 min read
Published Mar 16 2023
Updated Mar 17 2023
Amber media