Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Zora là gì? Toàn tập về Zora NFT Marketplace

Zora là gì? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của Zora.
Amber avatar
vytran
7 min read
Published Mar 11 2023
Updated Mar 12 2023
Amber media