Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

HurricaneSwap (HCT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử HCT

HurricaneSwap là sàn giao dịch phi tập trung cross-chain được xây dựng trên hệ sinh thái Avalanche. Vậy HurricaneSwap có gì nổi bật so với các DEX khác?
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published Nov 24 2021
Updated Oct 19 2022
Amber media