Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Infinity (NFT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử NFT Token

Infinity là một NFT marketplace. Vậy Infinity có gì nổi bật so với những marketplace khác? Tìm hiểu thêm thông tin tokenomics của NFT token tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
Published Dec 20 2021
Updated Aug 29 2023
4 min read
Amber media

Related Posts