Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

28 dApps sau mainnet và quỹ tài trợ 220 triệu đô trên ICP

Số đầu tiên của ICP Panorama #01 này nổi bật với những con số ấn tượng trong hệ sinh thái ICP bao gồm: 28 dApps và 220 triệu đô trong quỹ tài trợ.
Published Jun 07 2021
Updated Sep 28 2023
8 min read
Amber media

Related Posts