Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

JulSwap (JULD) là gì? Toàn tập về tiền điện tử JULD

JulSwap là gì? Sự khác biệt giữa 2 đồng JULB và JULD? Tìm hiểu điểm nổi bật của JulSwap và thông tin chi tiết về JULB & JULD Token!
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Feb 21 2021
Updated Feb 24 2023
Amber media