Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kaizen (KZEN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KZEN

Kaizen là gì? Cách hoạt động của dự án này có đặc điểm gì nổi bật? Tìm hiểu về Kaizen và thông tin tokenomics của KZEN Token tại đây!!!
Amber avatar
Khang Kỳ
4 min read
Published Nov 11 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media