Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kelp DAO là gì? Dự án Liquid Restaking (LRT) trả thưởng trên EigenLayer

Dự án liquid restaking Kelp DAO được phát triển bởi founder của Stader Labs đã thu hút 750 triệu TVL sau chưa đầy 4 tháng ra mắt. Vậy Kelp DAO là gì? Dự án có điểm gì nổi bật?
Amber avatar
trangtran.c98
3 min read
Published Mar 20 2024
Updated Mar 21 2024
Amber media

Kelp DAO là gì?

Kelp DAO là giao thức Liquid Restaking, phát hành liquid restaked token (LRT) rsETH. Dự án cho phép người dùng restake ETH và các liquid staking token (LST) để mint rsETH nhằm thu về điểm (point) trên cả Kelp DAO và EigenLayer.

advertising
kelpdao là gì
Trang chủ giao diện Kelp DAO: https://www.kelpdao.xyz

Điểm nổi bật của Kelp DAO là gì?

Là một trong những dự án thuộc mảnh ghép liquid restaking đầu tiên, Kelp DAO có những điểm nổi bật sau: 

Cơ chế trả điểm (point): Kelp DAO trả điểm Kelp Miles và điểm Eigen Layer cho người dùng khi restake ETH và các LST. Với điểm này, người dùng sẽ có cơ hội nhận airdrop từ cả KelpDAO và EigenLayer trong tương lai. Điểm càng cao, giá trị airdrop càng lớn.1 token KEP = 1 Eigen Layer Point
Hỗ trợ các LST nổi bật: Kelp DAO cho phép người dùng gửi đa dạng các tài sản, từ ETH đến các LST như stETH (Lido Finance), ETHx (Stader) và sfrxETH (Frax ETH). Dự án vẫn tiếp tục tích hợp thêm các LST mới.
Hỗ trợ nhiều chain: Người dùng có thể restake ETH trên Arbitrum để hưởng yield và điểm của EigenLayer. Tính đến ngày 18/03/2024, Kelp DAO chưa hỗ trợ các LST khác trên Arbitrum.
Gia tăng trường hợp sử dụng cho rsETH: Người dùng mint rsETH có thể thêm thanh khoản ở các pool được tích hợp sẵn trên hệ sinh thái Ethereum, Polygon zkEVM và Arbitrum. Các pool có mức APY khác nhau, được tích hợp trên đa dạng dApp.
kelp dao hỗ trợ lst
Kelp DAO hỗ trợ restake các token LST

Token của Kelp DAO

Kelp DAO có 2 loại token: 

rsETH: là liquid restaked token, được mint ra sau khi restake ETH và các LST.
KEP: token đại diện cho điểm thưởng trên EigenLayer.

Tại thời điểm viết bài, Kelp DAO chưa có token quản trị của dự án.

Đội ngũ dự án và đối tác của Kelp DAO

Đội ngũ dự án

Hai nhà sáng lập của Kelp DAO là:

Amitej Gajjala: trước khi trở thành đồng sáng lập dự án Kelp DAO, ông đã tham gia nhiều vị trí tại các dự án khác nhau như Zapr Media Labs, Swiggy và Stader Labs.
Dheeraj Borra: ông từng học Thạc sỹ Khoa học Máy tính từ Đại học Texas. Sau đó tham gia vào PayPal, Blend Labs, LinkedIn, On Deck, Stader Labs và hiện tại là đồng sáng lập của Kelp DAO.
đội ngũ dự án kelp dao
Đội ngũ dự án Kelp DAO từng là đồng sáng lập Stader Labs

Đối tác

Kelp DAO có mối quan hệ đối tác với các dự án thuộc mảnh ghép DeFi trên các hệ sinh thái Ethereum, Polygon zkEVM và Arbitrum. 

Một số dự án có thể kể đến như Omni Network, MixBytes, Asymetrix Protocol…

kelp dao tích hợp sản phẩm defi
Kelp DAO tích hợp các sản phẩm DeFi nhằm gia tăng trường hợp sử dụng cho LRT

Dự án tương tự

Kelp DAO có cơ chế hoạt động tương tự như một số dự án liquid restaking sau:

Renzo Protocol: Renzo là giao thức cross-chain Liquid Restaking được xây dựng trên EigenLayer.
Puffer Finance: Puffer Finance là giao thức native Liquid Restaking Protocol (nLRP) được xây dựng trên hệ sinh thái của EigenLayer.