Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Keylogger là gì? Cách phòng tránh & xử lý phần mềm Keylogger

Trong lĩnh vực an ninh mạng, các tin tặc thường sử dụng keylogger như một công cụ để ghi lại các phím được gõ trên thiết bị của nạn nhân và truy cập dữ liệu nhạy cảm. Trong không gian tiền điện tử, những tội phạm mạng thường sử dụng keylogger để đánh cắp thông tin quan trọng của người dùng.
Published Jan 05 2022
Updated Jan 11 2024
10 min read
Amber media

Related Posts