thumbnail
thumbnail
Vào tháng 1/2022, chúng tôi đã tổ chức buổi Community call đầu tiên để chia sẻ Roadmap (lộ trình) cho hai quý đầu năm 2022 và trả lời một số câu hỏi cấp bách nhất của cộng đồng.

Roadmap của chúng tôi trong nửa đầu năm 2022 sẽ bao gồm bốn giai đoạn được trình bày dưới đây:

Konomi H1/2022 Roadmap

Giai đoạn 1

Giai đoạn đầu tiên sẽ là liên kết token ERC20 Kono hiện tại với các chain công khai khác thông qua một cầu nối cross-chain. Cross-chain ETH-BSC đã được hoàn thành và hợp đồng token trên BSC đã được audit (kiểm toán). Chúng tôi sẽ sớm công bố địa chỉ hợp đồng và cách sử dụng cầu nối cross-chain, tiếp theo là cross-chain token cho Moonbeam, Polygon và các mạng khác.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ triển khai các hợp đồng của Konomi Oracle cho các mạng tương ứng. Sau đó, chúng tôi sẽ thêm Kono vào danh sách DEX trên các mạng tương ứng để tăng tính thanh khoản của Kono và khởi chạy hợp đồng Staking (hợp đồng Staking đã hoàn thành giai đoạn phát triển và hiện đang được kiểm toán).

Giai đoạn 2 & 3

Trong giai đoạn thứ hai và thứ ba, chúng tôi sẽ tinh chỉnh máy Oracle và thêm nhiều trình xác thực (validator) hơn để làm cho sản phẩm mang tính phi tập trung hơn. 

Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ tập trung vào sự phát triển của Konomi Ocean Lending và sẽ khởi chạy testnet vào đầu quý 2, tiếp theo là mạng chính vào cuối quý 2. Giống như Konomi Oracle, mạng chính sẽ được triển khai trên Ethereum trước khi mở rộng sang các mạng khác.

Mở rộng đội ngũ lên 30 - 50%

Ngoài ra, chúng tôi cũng có kế hoạch mở rộng đội ngũ. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng quy mô đội ngũ phát triển của mình lên 30 -50% trong năm nay, do đó chúng tôi đang tiếp tục thuê các kỹ sư hợp đồng, nhà phát triển front-end và nhà thiết kế UI UX. 

Trong buổi Community Call, chúng tôi cũng đã trả lời một số câu hỏi được cộng đồng quan tâm nhất, những câu hỏi chính bao gồm slot đấu giá Parachain và vai trò của Irene (CMO) trong nhóm. 

Sau khi nghiên cứu và phân tích nội bộ về hình thức đấu giá hiện tại, chúng tôi quyết định hoãn việc tham gia đấu giá vào thời điểm hiện tại. Lý do đầu tiên là nó quá tốn kém và ngay cả khi chúng tôi lấy 30% số token làm incentive, nó vẫn chưa đủ sức hấp dẫn. 

Thứ hai, vì hệ sinh thái Polkadot vẫn còn non trẻ nên trong số năm dự án hàng đầu thắng đấu giá, chỉ có Moonbeam là có nhiều giao dịch, trong khi các Parachain khác hầu như không có giao dịch nào. Do đó, chúng tôi muốn giới thiệu sản phẩm của mình trên Moonbeam trước và sau đó chọn thời điểm thích hợp để tham gia đấu giá.

Irene vẫn là thành viên cốt lõi trong nhóm của chúng tôi, nhưng cô ấy đã chuyển sang vai trò cố vấn nhiều hơn, giúp thực hiện các dự án ở cấp độ vĩ mô hơn là thực hiện công việc marketing.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment