Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Konomi H1/2022 Roadmap: Konomi chia sẻ Roadmap 2 quý đầu năm 2022

Vào tháng 1/2022, chúng tôi đã tổ chức buổi Community call đầu tiên để chia sẻ Roadmap (lộ trình) cho hai quý đầu năm 2022 và trả lời một số câu hỏi cấp bách nhất của cộng đồng.
Amber avatar
konominetwork994
3 min read
Published Feb 15 2022
Updated Oct 19 2022
Amber media