Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kỷ nguyên Zero-knowledge proof: Quá trình phát triển và ứng dụng trong thị trường Crypto

Báo cáo cung cấp những thông tin tổng quan về Zero-knowledge proof (ZKP), quá trình phát triển và ứng dụng trong thị trường Crypto. Báo cáo được được biên soạn bởi đội ngũ Coin98 Insights.
1 min read
Published Dec 27 2023
Updated Dec 28 2023
Amber media

Coin98 Insights Report (Vinh Vo, Duy Nguyen)

December 27th 2023

advertising
Zero-knowledge proof (ZKP) cho phép prover chứng minh bằng mật mã cho verifier rằng một tuyên bố cụ thể là đúng hay sai mà không tiết lộ bất kỳ thông tin bổ sung nào không cần thiết.
Mô hình hoạt động của một hệ thống ZKP có thể được phân chia thành 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thiết lập (setup phase) bổ sung các tham số (gọi là RS - Reference String) và cấu hình ban đầu cho hệ thống ZKP. Giai đoạn tạo bằng chứng (proof generation / proving). Giai đoạn xác minh bằng chứng.
Trong thị trường crypto, đa phần các hệ thống ZKP đời đầu có hạn chế lớn là cần trusted setup. Hai hướng tiếp cận để loại bỏ nhu cầu của một trusted setup là transparent setup & universal setup.
ZKP có nhiều ứng dụng trong crypto nhưng nhóm ứng dụng quan trọng và đạt được nhiều sự chú ý nhất là nhóm các dự án cung cấp các hệ thống có khả năng lập trình như Ethereum.
Một trong những hạn chế lớn nhất cản trở việc áp dụng ZKP vào Crypto là hiệu suất. Các nhà phát triển đang xem xét nhiều cách khác nhau để cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống ở cả khía cạnh phần cứng và phần mềm.