Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kỹ sư AI và cuộc săn tìm “vị thế đẹp” trong thị trường Crypto

Nguyễn Phan Khoa Đức - anh chàng sinh năm 1996 đang học thạc sĩ ngành trí tuệ nhân tạo (AI) ở Sydney (Úc) đã có nhiều trải nghiệm trong thị trường crypto: từng cháy tài khoản vì all-in vào Futures, tăng đáng kể tài khoản với làn sóng yield farming và có nhiều điểm vào đẹp nhờ phân tích kỹ thuật và mua IDO.
Amber avatar
writer.c98
11 min read
Published Feb 05 2022
Updated Jul 13 2022
Amber media