Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Từ kỹ sư làm việc với Thung lũng Silicon đến Founder Coin98 - Kỳ lân Crypto tại VN

Founder Coin98 - Anh Lê Thanh là người VN đầu tiên được phỏng vấn với Multicoin Capital để chia sẻ về sự phát triển và tầm nhìn của Coin98.
Amber avatar
writer.c98
Published Nov 10 2021
Updated Nov 29 2023
12 min read
Amber media

Related Posts