Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lá thư gửi quá khứ: x tài khoản vài chục lần nhưng tôi từng muốn rời bỏ thị trường!

Tris Vương của những năm về trước đã trải qua những gì để giờ đây x tài khoản vài chục lần và là thành viên nòng cốt của Coin98 Labs?
Amber avatar
writer.c98
14 min read
Published Oct 20 2021
Updated May 12 2023
Amber media