Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Landscape in Cosmos No.4 - Đã có AMM đầu tiên trên Cosmos

Cập nhật tất cả những gì đã diễn ra trong hệ sinh thái Cosmos trong tuần 14/2021 vừa qua.
Amber avatar
vidang
7 min read
Published Apr 13 2021
Updated Oct 04 2023
Amber media