Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Landscape in Cosmos No.5: Cosmos HackAtom đã đến Việt Nam

Giúp anh em cập nhật và hiểu rõ tất cả những gì đã diễn ra trong hệ sinh thái Cosmos trong tuần 15/2021 vừa qua.
Published Apr 20 2021
Updated Oct 04 2023
9 min read
Amber media