Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Landscape in Cosmos #6: Akash và Crypto.com sẽ kết nối với Cosmos

Cập nhật và đưa ra nhận định đối với tất cả những gì đã diễn ra trong hệ sinh thái Cosmos trong tuần 16/2021 vừa qua.
Published Apr 25 2021
Updated Oct 04 2023
9 min read
Amber media