Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Yearn Panorama No.2 - W13/2021: TVL đạt $2.3 tỷ USD

Những thông tin nổi bật trong hệ sinh thái Yearn Finance (YFI) tuần qua: TVL đạt $2.3 tỷ USD, Tích hợp Dharma, Unit Protocol ngừng sử dụng Keep3r Oracles.
Published Apr 07 2021
Updated Oct 05 2023
7 min read
Amber media

Related Posts