Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Layer 3 cạnh tranh hay hỗ trợ cho Layer 2 | Community Call

Sự xuất hiện của Layer 3 giúp các dự án có thể capture value nhiều hơn nhưng chúng khiến thị trường trở nên rối hơn khi có quá nhiều chain ra đời. Vậy Layer 3 cạnh tranh hay hỗ trợ cho Layer 2, chúng mình sẽ giải đáp trong Community Call.
Amber avatar
Jack Vĩ
1 min read
Published May 05 2024
Updated May 06 2024
Amber media

Sau sự phát triển của Layer 2 trên Layer 1, thị trường bắt đầu có sự xuất hiện của các Layer 3 (Appchain) để hỗ trợ cả Layer 1 và Layer 2. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư thì sự xuất hiện của nhiều Layer khiến chúng ta ngày càng rối hơn.

Giá trị sẽ được tích luỹ ở Layer 1, 2 hay 3?
Nếu như Base xây dựng trên OP Stack thì là Layer 2 hay Layer 3?
Vì sao các dự án Layer 2 khuyến khích dự án xây dựng Layer 3?
Vai trò của từng Layer trong mô hình kinh tế mới?
advertising

Để giải đáp câu hỏi này, Coin98 Insights đã có buổi livestream Community Call để chia sẻ sâu hơn, trong đó đề cập đến mô hình phát triển Layer 3 của: