Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lenster là gì? Nền tảng Social Media đầu tiên trên hệ sinh thái Lens

Lenster ra đời và là dự án social media đầu tiên trên hệ sinh thái Lens. Mạng xã hội phi tập trung Lenster được triển khai như thế nào? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của Lenster chi tiết qua bài viết sau.
Amber avatar
hangduong
6 min read
Published Apr 14 2023
Updated Apr 17 2023
Amber media