Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Top 10 dự án SocialFi nổi bật trong thị trường (cập nhật 2023)

Social Finance (SocialFi) là một trong những xu hướng được nhắc đến trong thời gian gần đây vì chúng kết hợp được ưu điểm của hai khái niệm Social Media và DeFi đồng thời tạo ra nhiều cơ hội mới cho người dùng trong thị trường Web3.
Amber avatar
Jack Vĩ
12 min read
Published Apr 24 2022
Updated Apr 14 2023
Amber media