Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Merkle Tree là gì? Tầm quan trọng của Cây Merkle trong Blockchain

Merkle tree là công nghệ quan trọng trong việc xác minh nhanh chóng, an toàn các giao dịch trong các block trên các hệ thống blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu công nghệ Merkle Tree là gì và tầm quan trọng của công nghệ Merkle Tree trong Blockchain.
Amber avatar
vinhvo
Published Mar 13 2022
Updated Oct 19 2022
6 min read
Amber media

Related Posts