thumbnail
thumbnail
Mina Foundation sẽ trao hợp đồng trị giá 1,2 triệu USD =nil; Foundation để xác minh Pickles SNARK Mina trên Máy ảo Ethereum.

Mina Foundation trao hợp đồng cho =nil; Foundation

Sau một quá trình lựa chọn nghiêm ngặt, Ethereum Foundation và Mina Foundation đã quyết định trao hợp đồng trị giá 1,2 triệu USD cho đội ngũ =nil; Foundation để xác minh Pickles SNARK của Mina trên Máy ảo Ethereum, nhằm mục đích: 

  • Cho phép Mina được xác minh trên Ethereum và các blockchain dựa trên EVM khác như Polygon.
  • Cho phép các dapp trên các chuỗi khác truy cập vào các ứng dụng phi tập trung được hỗ trợ bởi zk-SNARK của Mina (Snapps).
  • Cho phép họ truy cập vào các tính năng như xác minh dữ liệu bảo mật quyền riêng tư, bằng chứng hiệu quả của các phép tính kích thước lớn và thông tin đăng nhập an toàn.

Thực hiện xác minh Mina trên Ethereum cũng là một bước hướng tới xây dựng cầu nối hai chiều giữa các nền tảng. Cầu nối đầy đủ này sẽ cho phép xác minh Permissionless dễ tiếp cận hơn về trạng thái tài khoản Ethereum và các dapp Ethereum thông qua các node đầy đủ Mina trên trình duyệt và thiết bị di động. 

Nó cũng có thể đóng vai trò như một thành phần trong cầu nối Permissionless giữa các blockchain khác nhau, tận dụng tính bảo mật của zero knowledge proofs để củng cố sự đảm bảo của trạng thái cross-chain.

Giới thiệu Mina Foundation

Mina Foundation là public benefit corporation (hình thức công ty cân nhắc cả ý kiến của cộng đồng thay vì chỉ ghi nhận ý kiến của cổ đông/những người góp vốn) nhằm phục vụ Giao thức Mina, blockchain nhẹ nhất thế giới. 

Quỹ hỗ trợ giao thức bằng cách cấp các khoản tài trợ cho các bên thứ ba có đóng góp đáng kể và bằng cách duy trì và quản lý tài sản của cộng đồng. 

Các thành viên hội đồng quản trị bao gồm: Cựu Giám đốc Điều hành tại ZCash Foundation Josh Cincinnati, Hiệu trưởng Slow Ventures Jill Carlson, Phó Giám đốc Kỹ thuật tại Interchain GmbH và nhà phát triển Tendermint Tess Rinearson, Giám đốc Quỹ và Cố vấn Pháp lý Chung về Dịch vụ Quản lý Quốc tế Sean Inggs, và Giám đốc điều hành Quỹ Mina, Evan Shapiro.

Giới thiệu Ethereum Foundation

Ethereum Foundation (EF) là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu chuyên hỗ trợ Ethereum và các công nghệ liên quan. Nhiệm vụ của họ là làm những gì tốt nhất cho thành công lâu dài của Ethereum. 

Vai trò của Ethereum Foundation là phân bổ nguồn lực cho các dự án quan trọng, trở thành tiếng nói có giá trị trong hệ sinh thái Ethereum và ủng hộ Ethereum ra thế giới bên ngoài.

Giới thiệu = nil;foundation

= nil;foundation được thành lập để tạo điều kiện và phát triển các dự án về mật mã và cơ sở dữ liệu với các nhóm và công nghệ của mình (= nil; Crypto3 Cryptography Suite và = nil; Database Management System). 

Quỹ hỗ trợ các dự án (của riêng mình và của bên thứ ba) bằng cách cung cấp đội ngũ, chuyên môn, công nghệ hoặc tài chính. = nil;foundation đã hợp tác với P2P Validator nhằm điều kiện khởi chạy và phát triển TON miễn phí (Telegram Open Network) và thực hiện các cải tiến cho Lido Finance, Filecoin ProtocolChia Blockchain.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment