Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mina Foundation trao hợp đồng 1,2 triệu USD cho =nil; Foundation

Mina Foundation sẽ trao hợp đồng trị giá 1,2 triệu USD =nil; Foundation để xác minh Pickles SNARK Mina trên Máy ảo Ethereum.
Amber avatar
trangtran.c98
3 min read
Published Oct 03 2021
Updated Dec 03 2023
Amber media