Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi quốc gia đều sở hữu CBDC riêng?

Với sự phát triển như vũ bão của crypto và stablecoin, chính quyền các quốc gia trên thế giới đều đã và đang phát triển CBDC của riêng mình. 
Amber avatar
thanhuyen.c98
6 min read
Published Feb 28 2023
Updated Feb 28 2023
Amber media