Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn mua coin/token bằng tiền fiat qua MoonPay

Với mục tiêu hỗ trợ người dùng có thể tiếp cận DeFi chỉ với một ứng dụng duy nhất, Coin98 tích hợp thêm MoonPay, hỗ trợ người dùng có thể trực tiếp mua tiền mã hoá trên Coin98 Super App bằng thẻ tín dụng.  Xem hướng dẫn mua coin qua MoonPay trên Coin98 tại đây.
Amber avatar
linhha
10 min read
Published Jan 12 2022
Updated Jun 20 2023
Amber media