Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Near gọi vốn 150 triệu đô, sẵn sàng bùng nổ cho DeFi Season 2022!

Tổng quan thị trường gọi vốn tuần 2 năm 2022 và điểm lại 10 thương vụ đầu tư nổi bật trong tuần vừa qua cùng các thông tin cơ bản và mục tiêu phát triển của dự án.
Amber avatar
hieunguyen
11 min read
Published Jan 16 2022
Updated Oct 03 2023
Amber media