Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEAR hợp tác Multichain giúp mở rộng mạng lưới

Để chuẩn bị cho Web3 mass adoption (áp dụng rộng rãi), NEAR Protocol mới đây đã thông báo hợp tác với Multichain, một giải pháp giúp kết nối nhiều blockchain với nhau. 
Amber avatar
support
3 min read
Published Mar 09 2022
Updated Jan 17 2024
Amber media