Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Người nắm giữ ETH cần làm gì trước thời khắc Shanghai Upgrade?

12/04/2023 là ngày diễn ra sự kiện Shanghai Upgrade, một trong những sự kiện quan trọng nhất và được chờ đợi nhiều nhất suốt thời gian qua, nhất là với những ai đang đầu tư và hold ETH.
Amber avatar
vuongdt
8 min read
Published Apr 11 2023
Updated Apr 11 2023
Amber media