Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Nâng cấp Shanghai và sự tác động tới Ethereum

Nâng cấp Shanghai được cộng đồng đặc biệt quan tâm bởi đề xuất EIP-4895. Đề xuất này cho phép validators có thể unstake ETH trong hợp đồng ETH 2.0. Điều này tạo ra rủi ro về giá ETH khi có một nguồn cung lớn trên thị trường. Liệu chúng ta có thể kỳ vọng gì?
Amber avatar
ducdinh
14 min read
Published Feb 10 2023
Updated May 23 2023
Amber media