Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Liquid staking trước thềm cập nhật Shanghai

Liệu cập nhật Shanghai có khiến token của các dự án liquid staking tăng trưởng. Bản nâng cấp này tác động như thế nào tới liquid staking trong ngắn và dài hạn? Cùng Coin98 Insights tìm hiểu trong bài viết.
Amber avatar
ducdinh
13 min read
Published Apr 08 2023
Updated Jan 16 2024
Amber media