Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain Bitcoin (BTC) #09 - Đường đến Mass Adoption

Tuần vừa qua ghi nhận sự gia tăng của BTC từ $43,000 lên ~$55,000. Liệu BTC có chinh phục đỉnh cao mới và hướng đến mass adoption?
Amber avatar
ducdinh
14 min read
Published Oct 13 2021
Updated Sep 28 2023
Amber media