Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sự trở lại của làn sóng NFT trong bối cảnh thị trường chững lại

Các tin tức nổi bật được thể hiện thông qua các infographic trong số On The Road 20: Sự trỗi dậy của làn sóng NFT và dấu hiệu chững lại của thị trường.
Published Jun 01 2021
Updated Sep 29 2023
5 min read
Amber media