Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

On The Road #24 | Hơn 7% BTC trên sàn tập trung, tổng quan transaction các nền tảng

7.4% BTC đang nằm trên các sàn CEX, đứng đầu là Coinbase và Binance. Xem các sự kiện nổi bật khác trong tuần 25 qua infographic tại đây!
Published Jul 01 2021
Updated Oct 01 2023
8 min read
Amber media

Related Posts