Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

OPENFI: Một Framework cơ bản hỗ trợ phân tích đánh giá các dự án DEFI (phần 1)

Giới thiệu một Framework hỗ trợ anh em trong việc phân tích dự án DeFi, đó là OPENFI và phân tích case study của AAVE với O và P.
Published Mar 02 2021
Updated Oct 11 2023
5 min read
Amber media

Related Posts