Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Orbofi AI (OBI) là gì? Nền tảng AI tạo tài nguyên và nhà máy ảo

Orbofi AI là nền tảng AI cho phép người dùng tạo tài nguyên, nhà máy ảo và kiếm tiền bằng cách token hoá chúng. Đồng thời, người dùng còn có thể tham gia vào thế giới metaverse của Orbofi để tương tác với những người chơi khác.
Amber avatar
Vy Bùi
9 min read
Published Jun 27 2023
Updated Jul 12 2023
Amber media